Een aantal verwijzingen naar andere interessante sites voor videofilmers:

Filmen   Computers   Software   Algemeen

Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele Amateurs

      Weethet          0596.pagina
Amateur-filmer site   Schoonepc      
    Freeplay music    
Bumastemra   Free music    
Veel over DV (tip)   Smartsound, freeplay music    
Video forum        
Videotreff
(Thema rond videofilmen)
          
            
Filmarchief Smalfilmmuseum           

Andere clubs

A.F.C. (Asser Filmclub)    
B.V.C. (Beiler videoclub)    
Windjammer (Sneek)   Klearekimen (Leeuwarden)

Delfzijl e.o.

 Muzeeaquarium  Delfzijlnoord  
Theater & congrescentrum de Molenberg