Actueel nieuws  van Videogroep'76 Delfzijl

De presentatie van de centrumfilm op 26 maart was een groot succes.

De Read Shop gaf aan dat er voldoende vraag was naar kaarten. Voor de Videogroep een reden om een tweede sessie te organiseren en wel op 23 april 2018.

 

Naar een idee van ons erelid Jan Steendam zijn vijf leden van onze videogroep, aangevuld met amateur Historicus Reint van der Veen,
sinds 2015 bezig met “De Centrumfilm”.
In deze film wordt een stukje geschiedenis van Noordoost Groningen vertoond en daarna wordt een wandeling door het Centrum van Delfzijl
gemaakt waarbij we ontdekken dat er nog veel geschiedenis in Delfzijl zichtbaar is.
Zelfs de recent weer blootgelegde waterkelder op het Lommertsterrein komt in de film voor.

De film is voltooid en zal worden gepresenteerd op 26 maart 2019 in theater de Molenberg te Delfzijl.

 

Het team v.l.n.r.: Jan Kerbof, Siert Wieringa, Jan Smid, Reint van der Veen, Jan Steendam en Herman Brouwer.                                  

 

 

Montagewedstrijd 2018

Winnaar van de montagewedstrijd 2017 Freddy Oudekerk, zorgde voor het materiaal. Hij koos voor filmmateriaal over het vellen van een boom. Dit materiaal stelde hij beschikbaar aan de leden.

Dit jaar hebben vijf deelnemers deel genomen.

Op 20 februari 2018 maakte Noortje Fromberg namens de jury de uitslag bekend.

Winnaar werd ons erelid Jan Steendam.

 

Montagewedstrijd 2017

Winnaar van de montagewedstrijd 2016 Tonnie Stam, zorgde voor het materiaal. Hij koos voor het gefilmde shanty festival Bie Daip te Appingedam. Dit materiaal stelde hij beschikbaar aan de leden.

Helaas waren er dit jaar slechts drie deelnemers.

Op 28 februari maakte Noortje Fromberg namens de jury de uitslag bekend.

1 Freddy Oudekerk

2 Jan Steendam

3 Siert Wieringa

Presentatie DVD DelfSail 2016

 

Voorzitter Kees Tromp overhandigt de Delfsail DVD aan Harm Post en Jan Koolhof. De DVD is te koop bij de Readshop te Delfzijl.

Jan Steendam erelid.

Op de jaarvergadering  van 17 januari 2017 hebben het bestuur en de leden besloten hun lid Jan Steendam te benoemen tot erelid.
Jan is in de jaren 1982 t/m 2003 de grote motivator binnen de club geweest. Als lid en nu ex bestuurder is Jan vaak de motor geweest voor de activiteiten die de videogroep heeft ontplooid.
Ook heeft Jan veel films gemaakt.
Ook de op handen zijnde film over het centrum van Delfzijl is aan Jan ontsproten.

Voorzitter Kees Tromp overhandigt Jan de oorkonde en een bos bloemen.

 

VIdeogroep'76 40 jaar

Videogroep'76 is in 1976 opgericht en bestaat in 2016 40 jaar. De club is van plan om ter ere van dit jubileum een bijzonder filmproject uit te voeren. Een werkgroep van de vereniging is al een aantal maanden bezig om dit project voor te bereiden. Gedacht wordt aan een film, gebaseerd op een wandeling door het centrum van Delfzijl, waarbij een commentaarstem een toelichting geeft op huidige gebouwen, maar daarbij ook wijst op wat er vroeger op die plaats stond en/of hoe het centrum er vroeger uitzag.

De videoclub denkt dat de film een mooie bijdrage kan leveren  aan de  geschiedenis van Delfzijl. Gedacht wordt ook aan filmvertoningen in bijvoorbeeld de Molenberg en in verpleegtehuizen, kerkgebouwen, de Brede scholen enz. Bij voorkeur willen we de film gratis vertonen.

 

 

Delfsail 2016

30 juni t/m 3 juli maakt Videogroep'76 opnames van de activiteiten van dit grote Sail gebeuren.

Voor de club wordt een DVD gemaakt van Delfsail 2016. Voor de club een grote activiteit. 13 leden hebben dit evenement voor het nageslacht vast gelegd.

De DelfSail 2016 film is gereed. In de Readshop te Delfzijl zal de film te koop zijn.

Montagewedstrijd 2016

Lid Freddy Oudekerk filmde Middeleeuws Ter Apel, gehouden op 5 en 6 september 2015.

Dit materiaal stelde hij beschikbaar voor de leden.
Zes leden van Videogroep'76 maakten elk van dit materiaal een montage van 3 - 5 minuten die beoordeeld werden door een eigen jury bestaande uit Noortje Fromberg, Herman Brouwer, Henk Landman en Freddy Oudekerk. Na het beoordelen stelden zij de no 1, 2 en 3 vast.

Op 3 maart 2016 werd de uitslag bekend gemaakt:

1 Tonnie Stam

2 Jan Kerbof

3 Kees Tromp

 

Uitdag&Delfzijl 2014

Videogroep'76 heeft zich op 30 augustus geprensenteerd op de Uitdag&Delfzijl.
Het bezoekersaantal is niet groot geweest. Toch was er voldoende belangstelling.