"Als videofilmen meer wordt dan plaatjes schieten"

V ideogroep’76 is opgericht op 12 oktober 1976 te Delfzijl, met als doelstelling het zowel individueel filmen als het filmen in een groep te stimuleren.
De groep bestaat uit actieve filmers (m/v) die zich met diverse onderdelen van het filmen bezig houden. Ook kunnen zij zich bezig houden met het verfilmen van opdrachten voor derden.
Alleen het vasthouden van een camera is niet voldoende. Het vergaren van kennis omtrent de werking van de camera is eveneens zeer belangrijk. Maar ook het monteren en bijvoegen van commentaar en muziek, hoort bij het afwerken van de film. De algehele afwerking wordt door de leden zelf gedaan omdat zij beschikken over moderne montage apparatuur.
Ook beginnende filmers zijn van harte welkom. Zij kunnen hun wetenschap uitbreiden door het volgen van cursussen, voorlichting en demonstraties. De gevorderde leden zijn bereid hun kennis aan nieuwkomers over te dragen. Klare producties worden op de clubavonden vertoond, waarna het wordt besproken.
Over aanschaf van apparatuur en accessoires kunt u worden voorgelicht door leden met een jarenlange ervaring.
De ervaren leden zijn bereid u een persoonlijke instructie te geven op uw eigen apparatuur, zo wel op een clubbijeenkomst als bij u thuis.
V ideogroep’76 komt om de drie weken op een dinsdagavond om 19.30 uur bijeen in:   

Zalencentrum Het Anker
M van Coehoornsingel 21
9934 GP DelfzijlHet staat u vrij om twee keer een bijeenkomst te bezoeken. 
Daarna beslist u of u lid wilt worden. 
De contributie bedraagt momenteel 75 euro per kalenderjaar.